Podologia

Trata diferentes tipos de problemas nos pés, como calos, unhas encravadas, micoses, etc.